69 Platon citat [komplett lista 2024]

Platon var en grekisk filosof som levde i Aten mellan 428 f.Kr. – 348 f.Kr. Han tillsammans med Sokrates var bland de mest inflytelserika personerna inom västerländsk filosofi. Här kan du ta del av ett gäng olika Platon citat.

Har vi missat något Platon citat? Isåfall får du gärna skicka in dessa citat till oss. Vi vill alltid att vår lista av citat ska vara så omfattande som möjligt – så bidrag är alltid välkommet.

Alla 69 Platon citat

Kärleken är blind.
Kärleken är glädjen över det goda, förundran över det visa och förvåningen över gudarna.
Låt föräldrar efterlämna en känsla av vördnad, inte rikedomar.
Är människan måttlig och förnöjsam, så är inte ålderdomen någon tung börda: är hon det inte, så är också ungdomen fylld med besvär.
Även gudarna älskar skämt.
Överflöd orsakar vanligtvis en reaktion, och framkallar en ändring i motsatt riktning, vare sig det rör årstider, eller individer, eller regeringar.
Längtan, känsla och kunskap är källan till mänskligt beteende.
Man kan förstå mer om en person efter en timmes lek, än efter ett års konverserande.
Musik ger själ till universum, den ger sinnet vingar, fantasin flykt, allvaret charm. Den ger glädje och liv till allt.
Musik och rytm hittar sin egen väg in till själens hemliga skrymslen.
Njutning är det största incitamentet till ondska.
När hjärnan tänker, talar den med sig själv.
När kärleken rör vid en, blir man poet.
När människor talar dåligt om dig, lev så, att ingen tror dem.
Nöden är uppfinningarnas moder.
Om vi förväntar oss att kvinnor ska göra samma saker som män, måste vi lära dem samma saker.
Poesi kommer närmare sanningen än historien.
Rättvisa är att ha och att göra vad som är ens eget.
Sjukdom är inget hinder. Tvärtom gör det människan till tänkare.
Skriv klagomål i sand, men rista beröm i marmor.

Fler Platon citat

Skönhet i stil, harmoni, elegans och bra rytm kommer av enkelhet.
Straffet för att låta bli att delta i det politiska livet, är att man blir regerad av människor underlägsna en själv.
Svårt och långvarigt arbete hör till ungdomen.
Säg inte att du är fattig därför att dina drömmar inte har gått i uppfyllelse. Verkligt fattig är bara den som aldrig drömt.
Tag aldrig modet från någon som ständigt gör förbättringar, oavsett hur långsamt det går.
Ungdom och ålderdom är en börda av samma grad.
Utmärkta saker är sällsynta.
Vad jag hör glömmer jag, vad jag ser kommer jag ihåg, vad jag gör vet jag.
Var snäll, för alla du möter genomgår en jobbigare situation.
Vi kan lätt förlåta att barn är rädda för mörkret. Den verkliga tragedin är när män är rädda för ljuset.
Vi är bundna till våra kroppar som ett ostron till sitt skal.
Vinälskare finner alltid en eller annan anledning till att prisa vilket vin som helst.
Abstinens är bevis på måttlighet.
Arbetsfördelningen måste ske efter kunskap och skicklighet, inte efter kön. Visar en kvinna att hon kan styra ett samhälle, så låt henne göra det. Visar en man att han bara duger till att diska tallrikar, så låt honom då göra det arbete som naturen har bestämt för hans del.
Astronomi tvingar själen till att se uppåt och för oss från denna världen till en annan.
Att fokusera på hälsan kan vara det största hindret till ett bra liv.
Att tillfoga någon orätt är mer förnedrande än att lida en oförrätt.
Av alla djur är pojken den mest svårhanterliga.
Av kärlekens beröring blir var och en poet.
Bara de döda har sett krigets slut.
Begränsa inte dina utmaningar, utmana dina begränsningar.
Berörd av kärleken blir var och en poet.
Början är den viktigaste delen av arbetet.
Början är hälften av det hela.
De som är för smarta att engagera sig i politik blir straffade genom att bli styrda av de som är dummare.

Ännu fler Platon citat

Demokrati är en charmerande regeringsform, full av omväxling och förvirring, som fördelar en slags likhet till både lika och olika.
Den högsta graden av ren tanke tänks i matematik.
Det är bättre att lida orätt än att göra orätt
Då man använder inkomstskatt kommer den rättvisa mannen att betala mer, och den orättvisa mannen betala mindre av samma inkomst.
Efter kontakt med kärleken blir alla poeter.
Egoism är ett uttryck av att människor fundamentalt har missförstått vad det betyder att vara människa.
En hund har en filosofs själ.
En smek av kärleken gör var människa till poet.
Filosofi är den ljuvaste musik.
För mycket uppmärksamhet på sin hälsa är ett hinder för lärandet, för upptäckter eller andra typer av studier.
Förälskade är som män som står på huvudet, de ser allt upp och ner.
Genom att tro passionerat på något som inte finns än, kan vi skapa det. Det obefintliga är det som vi inte har eftersträvat tillräckligt.
Goda gärningar ger oss själva styrka och inspirerar goda gärningar hos andra.
Grundvalen för musik är kunskapen om harmonins och rytmens erotik.

De 10 sista citaten

Ingen lag eller förordning är mäktigare än förståelsen.
Ingen vet om döden ej är det bästa som kan hända människan. Ändå fruktar människorna den, som om de visste att den var det värsta av allt ont.
Jag finner stor glädje i att tala med de äldre. De har tillryggalagt den väg vi alla ska gå och vet var den är ojämn och hård och var den är jämn och lätt.
Kloka män talar för att de har något att säga; dårar för att de måste säga något.
Kunskap är näring för själen.
Kännetecknet för en dålig regering är att den oupphörligen stiftar lagar för fler och fler bagateller.
Kärlek är en allvarlig mentalsjukdom.
Visa män talar för att de har något att säga; dårar för att de måste säga något.
Vissa föräldrar uppfostrar verkligen sina barn; andra nerfostrar dem.
Åsikten är mellantinget mellan vetskap och dumhet.