70 Aristoteles citat [komplett lista 2023]

Aristoteles var en grekisk filosof och astronom som levde mellan 384 f.Kr – 322 f.Kr. Många kommer ihåg denna filosof genom alla de Aristoteles citat som hängt kvar. Vi på Roligare Liv har försökt sammanställa en så omfattande lista som möjligt för er läsare att ta del av.

Har vi missat något Aristoteles citat? Tillsammans med er läsare kan vi addera de citat som vi missat, genom att ni skickar in dessa citat till oss. Vi tar gladeligen emot all hjälp vi kan så, så skicka gärna in era bidrag.

Alla 70 Aristoteles citat

Det vi måste vi lära oss innan vi kan göra det, det lär vi oss genom att göra det.
Det viktigaste med lyckan är inte rikedom och njutning, utan aktivitet, det fria utvecklandet av förmågor, samt vänskap med goda människor.
Det är stor skillnad på vänskap baserad på nytta och vänskap baserad på uppriktighet. Bara det sistnämnda förtjänar namnet sann vänskap.
Bliv det du är.
Blygsamhet kallas ibland felaktigt dygd. Den är mer en känsla än en egenskap. Den är en form av rädsla för dåligt rykte.
Bästa metoden att nå framgång är att gå på tårna. Andras tår.
Demokrati uppstår när man eftersträvar alla medborgares frihet och jämlikhet och tar hänsyn till deras antal men inte deras art.
Demokrati uppstår när man eftersträvar alla medborgares frihet och jämlikhet och tar hänsyn till deras antal, men tyvärr inte deras art.
Demokrati uppstår när man eftersträvar borgarnas frihet och likhet och tar hänsyn till antalet borgare men inte deras art.
Den girige samlar pengar som om han skulle leva i evighet, den slösaktige sprider dem som om han stod inför döden.
Vänskap består av en själ i två kroppar.
Vänskap är en själ i två kroppar.
Vänskap är en själ som vistas i två kroppar.
All vetenskaps början är förvåningen över att tingen är som de är.
Alla människor har av naturen ett begär att få veta.
Allas vän är ingens vän.
Allt arbete som man får betalt för suger ut och bryter ner själen.
Allt kan bli till vrede, det är lätt, men att bli vred på rätt person i rätt grad och vid rätt tidpunkt, med den rätta avsikten och på det rätta sättet, det är inte lätt.
Att ha många vänner är att inte ha några vänner.
Att ha många vänner är att inte ha några vänner.
Att lära sig är inte en barnlek; vi kan inte lära oss utan smärta.

Fler Aristoteles citat

Filosofi är den vetenskap som arbetar med sanning.
Grunden till revolution och kriminalitet är fattigdom.
Hemligheten med humor är överraskning.
Hoppet är en dagdröm.
Hoppet är en vaken dröm.
Ingen önskar väl att leva utan vänner, även om han ägde allt det goda.
Kritik är något som man enkelt kan undvika genom att säga ingenting, göra ingenting och vara ingenting.
Kunskapens rot är bitter, men frukterna är söta.
Lögnaren blir inte trodd när han talar sanning.
Kärlek verkar vara en känsla, vänskap, en attityd.
Bildningens rötter är bittra men frukten är välsmakande.
Den som är vän av visdomen, är också vän av myten.
Den värsta formen av ojämlikhet är att försöka göra ojämlika saker jämlika.
Det finns ett släktskap och ett inre förhållande mellan själen och ton och rytm.
Det finns saker som verkar ofattbara för de flesta som inte har läst matematik.
Det vi lär, lär vi genom att göra det.
Lögnaren blir inte trodd när han talar sanning.
När lyckan ler vad ska man då med vänner?
När lyckan ler, vartill behövs då vänner?
Om kvinnan inte fanns skulle alla världens pengar sakna betydelse.
Det är synd om grisen i säcken, för grisen får nog för lite luft och tycker nog inte om det
Summan av våra laster är, och förblir, konstant.
En riktig vän är en själ i två kroppar

Ännu fler Aristoteles citat

Poesin är för mig mer filosofisk och mer värd att begrunda än historien
Man blir klok av att leka smart
Den girige samlar pengar som om han skulle leva i evighet, den slösaktige sprider dem som om han stod inför döden.
Lögnen är i sig tarvlig och klandervärd, och sanningen ädel och lovvärd
Pengar är den enda garantin vi har för att även i framtiden få våra behov tillfredsställda. Även om vi inte på stående fot har något att använda dem till, garanterar de att vi kan få våra behov fyllda efter hand som de uppstår.
Personer som stammar har en tjockare tunga som är för hård för att den skall kunna följa de talandes tankegång.
Om man köper grisen i säcken, så finns nog en gris i säcken.
Den största grisen ryms nog inte i den minsta säcken.
Det är dumt att köpa grisen för då kostar det nog extra för säcken.
Om du köper en säck utan en gris så blir du snabbt besviken.
Mynt är en metall, metaller kan icke föda barn och därför kan penningen icke heller föda räntor.
Målet med arbete är att vinna fritid.
Människan är av naturen en socialpolitisk varelse
Människan är utgångspunkten för sina handlingar.
Naturen avskyr tomrum.
Naturen gör ingenting i onödan.

De 10 sista citaten

En svala gör ingen sommar.
En verklig vän är en själ i två kroppar.
Sjukdomar orsakas av insekter som lever i träsk och flyger in genom mun och näsa.
Skillnaden mellan genialitet och idioti är att genialiteten har sina gränser.
Står man vid målet, ångrar man inte resans möda och besvär
Vad vinner lögnaren med lögnen? Att människorna inte längre tror att de kan tala sanning.
Vad är en vän? En enda själ bosatt i två kroppar.
Vad är en vän? En enda själ som bor i två kroppar.
Vi blir det vi oftast gör. Att vara framgångsrik är då ingen handling, utan en vana.
Vi är vad vi brukar göra. Mästerskap är alltså inte en handling utan en vana.