46 citat om livet [komplett lista 2024]

Citat om livet kan vara det bästa som finns!

De innehåller så många tänkvärda saker, och man får sig alltid en tankeställare när man läser dem. Vi har själva upplevt många positiva saker av att regelbundet läsa igenom citat om livet och vi vill rekommendera att du gör detsamma!

Alla 46 citat om livet

“Den högsta nöjet i livet är att göra det som folk säger att du inte får.”
– Walter Bagehot
“Var inte rädd. Låt ditt liv fyllas av tillförsikt och livsmod, av erfarenheten att livet ständigt läks, återskapas och föds på nytt.”
– Olle Carlsson
“Om jag bara visste hur mina medmänniskor kände sig under ytan, skulle jag inte vara så benägen att putsa på min egen fasad utan istället möta någon väldigt lik mig själv.”
– Olle Carlsson
“Du måste fråga dig, huruvida du vandrar på den rätta stigen till den rätta porten eller inte.”
– Frankfurtaren
“Ett liv utan berömmelse kan vara ett bra liv, men berömmelse utan ett liv är inget liv alls.”
– Clive James
“Den finns ej något lidande för den som avslutat sin resa, som är utan sorg, som i varje avseende är befriad och som skakat av alla bojor.”
– Buddha
“Den som blott ett ögonblick fullkomligt lämnar allt, den kommer att få allt.”
– Mäster Eckhart
“Det outforskade livet är inte värt att levas.”
– Sokrates
“Se på universums föreställning, men bli inte uppslukad av den. Jag ser livet och döden som vågor på havet. Jag är medvetandets hav.”
– Paramahansa Yogananda
“Ack, och ändå – Varför är den goda dum – Varför är den kloka ond – Varför är allt en trasa?”
– Carl Jonas Love Almqvist
“En värld som i ökande grad består av destinationsorter utan resor mellan dem, en värld som endast uppskattar att ”komma någonvart” så fort som möjligt, blir en värld utan väsen, utan innehåll. Man kan komma vart som helst, men ju mer detta blir möjligt, dess mindre är det värt att göra det.”
– Alan Watts
“Livet är orättvist; vänj dig vid det.”
– Bill Gates
“Vad en människa inom sig är återspeglas i det yttre.”
– Jiddu Krishnamurti
“Bättre att leva ett år som tiger än hundra som ett får.”
– Madonna

Fler citat om livet

“Livet är generellt något som händer någon annanstans.”
– Alan Bennett
“Lyhördhet för hur andra upplever situationen är den bästa vägen till förståelse för deras handlande.”
– Stefan Stenudd
“Ett begär efter stillhet är strävandets förbannelse och medför en oändlighet av konflikter och smärta.”
– Jiddu Krishnamurti
“Livet är intressant… i slutet blir dina största smärtor dina största styrkor.”
– Drew Barrymore
“Anpassningsförmåga i stället för ståndaktighet, följsamhet i stället för orubblighet. Det är den tillmötesgående som i längden får sin vilja igenom, och som härdar ut.”
– Stefan Stenudd
“Huru otaligt många de äro som lida av den vidriga och vitt spridda sjukan, att de ej blott måste framföra för den ena ilskna människan vad den andra i sin ilska sagt utan även därtill göra sina egna tillägg.”
– Augustinus
“Vi skola äga, som om vi inte ägde, och dock vore i besittning av alla ting.”
– Paulus
“De flesta av oss slösar bort våra liv som om vi hade ytterligare ett på banken.”
– Ben Irwin
“Sanningen lär oss, att den inre människan skall vara orubblig och att den yttre människan måste och bör vara i rörelse.”
– Frankfurtaren
“Den plats är angenäm, där de fullkomliga vistas, det må vara i by eller skog, på djupt vatten eller land.”
– Buddha
“I små som stora ting, ju mer som betraktas som lätt, desto svårare måste det bli.”
– Lao Zi
“Arvsynden är att begränsa Varat. Gör inte det.”
– Richard Bach
“Man kan leva hundra år trög och energilös. Bättre är att leva en enda dag med energisk insats.”
– Buddha
“Livet är en obotlig sjukdom.”
– Abraham Cowley
“Hemligheten till att ha ett privatliv är att inte svara på för många frågor om det.”
– Joan Collins

Ytterligare ett par citat om livet

“Allt det du ska möta idag och har mött under dina år på jorden – det ljusa likväl som det mörka, det vackra och det fula, det hela och det trasiga – bildar en gåtfull väv, ett mönster och en mening.”
– Olle Carlsson
“Så osäker och lättrörd är själen, innan hon helt blivit fästad vid och rotfast i sanningen. Fram och tillbaka, hit och dit vrider och vänder hon sig efter olika människors olika tankar och tycken, och hon blir vacklande och förvirrad och ser ej sanningen – sanningen som står framför henne.”
– Augustinus
“Ju mer sand som har runnit genom livets timglas, desto klarare ser vi genom det.”
– Niccolò Machiavelli
“Om inte vårens vind kan människohjärtat förstå, varför blåser den hit de fallande kronbladen då?”
– Wang Wei
“Enligt mig är vår sanna fiende vårt sätt att tänka – förblindade av högmod, ilska och förtvivlan.”
– Thich Nhat Hanh
“Ju mindre rutin, desto mer liv.”
– Amos Bronson Alcott
“Det vi visar upp för andra är bara toppen av ett isberg, ett liv rymmer så mycket mer.”
– Olle Carlsson

De 10 sista citaten

“Avbilden är en dröm. Skönheten är verklig.”
– Richard Bach
“Le åt döden! Hur kan detta vara möjligt om icke livet vore komiskt i sig självt? Så mycket bråk för så litet.”
– August Strindberg
“Den som ställer små krav på tillvaron blir inte skärrad av motgångar, och är framför allt obenägen att själv framkalla dem.”
– Stefan Stenudd
“Den som förstår det rimliga kan också åstadkomma det storslagna.”
– Stefan Stenudd
“Livet är det som händer medan du gör upp andra planer.”
– John Lennon
“Om en människa meddelar något, det må vara med tecken eller min, ord eller gärning, som hon i sitt hjärta inte menar, så att mun och hjärta motsäger varandra: detta är att ljuga.”
– Johannes Tauler
“Vad gagnade mig en gåva, om än aldrig så god, då jag ej begagnade den rätt?”
– Augustinus
“Livet är en tragedi fylld av glädje.”
– Bernard Malamud
“Den som är trogen i det minsta, han är ock trogen i mycket.”
– Augustinus
“Så länge som en person låser fast sin uppmärksamhet vid ett särskilt ting eller ger företräde åt något i sin kärlek, sina åsikter, sina begär eller sin längtan – ting som tillhör denna mångfaldens värld – kommer han inte att nå målet.”
– Frankfurtaren

Fler citat

Lämna en kommentar