57 filosofiska frågor [komplett lista 2023]

Filosofiska frågor kan verkligen få ens hjärna att jobba, och ofta är det så att ju mer man funderar över dessa frågor desto mer virrig blir man. Dessa frågor passar perfekta att diskutera i grupp. Problematisera gärna dessa filosofiska frågor och angrip dem från olika perspektiv och synvinklar.

Det är väldigt vanligt att grubblande över filosofiska frågor lätt kan leda till följdfrågor. Skicka gärna in dessa frågor till oss, så kommer vi se till att lägga in dem i vår lista av frågor. Vi vill nämligen kunna tillhandahålla en så omfattande lista som möjligt med den här typen av frågor.

Alla 57 filosofiska frågor

Vad är rätt och vad som är fel?
Vad är tid?
Finns det objektivitet, eller är allt subjektivt?
Finns ödet?
Vad är verklighet?

Vad är ett faktum?

Kan något komma ur ingenting?

Om tiden stannade och sedan började igen skulle vi någonsin veta om det?

Om vi för närvarande inte kan se något, finns det?
Vad är verklighet och vad består den av?

Vad är kunskap och hur får man kunskap?

Hur kan vi vara medvetna?
Hur utvecklades medvetandet?

Hur vet vi att vi har en själ?

Hur vet du att en linje är rak?

Om din kropp förändras är du fortfarande du?

Hur viktigt är pengar i livet?

Fler filosofiska frågor

Vad tycker du om religioner?
Vad är ett recept på lycka?
Är dödsstraffet moraliskt motiverat?
Finns det en själ?
Är alla värda samma sak?
Skulle en värld utan gränser vara möjlig?
Är vetenskap och religion kompatibla?
Bör alla droger legaliseras?
Vad betyder rättvisa?
Vad är kärlek?
Finns det någon mening i livet? Om så är fallet, vad är det?
Tror du att det finns liv efter döden?
Hur ser ett bra liv ut för dig?
Hur uppstår hat?
Finns det ett samband mellan vår livsstil idag och ökningen av psykisk sjukdom?
Om du kunde radera minnen från ditt sinne, skulle du?

Ännu fler filosofiska frågor

Går strängare lagar till en mer fredlig värld eller mer brott?
Hur vet du att den färg du ser som grön är samma färg som jag ser som grön?

Är en nyckel som inte kan låsa upp någonting fortfarande en nyckel?

Kan ett barn utan syn drömma i bilder?

Hur formas våra begrepp?

Finns det en objektiv sanning?

Ser vi tingen som de är?

Är människor naturligt bra, eller är vissa människor födda dåliga?
Hur skulle världen se ut om alla hade samma åsikt?
Finns det fri vilja?
Hur är ett bra samhälle uppbyggt?

Vad är vetenskap och hur blir och upphör något att vara vetenskap?

Vad är rätt och vad är fel och vad styr hur man väljer?

Vad är existens och hur lever man ett rättfärdigt liv?


De 10 sista frågorna

På vilket sätt påverkar språket vårt sätt att tänka?
Om vi inte fått besök från framtiden ännu – betyder det att tidsresor aldrig kommer uppfinnas?
Vem eller vad är jag?
Vad är ingenting?
Har människan en fri vilja?

Vad kan jag veta om andras själsliv?

Hur är tvärkulturell förståelse möjlig?

Finns det en gemensam logik för alla kulturer?

Om ett träd faller i skogen och ingen befinner sig i närheten, hörs det då?

Är medvetandet ett fysiskt eller psykiskt fenomen (eller icke fysiskt)?