37 korta citat [komplett lista 2024]

Det må vara korta citat, men de kan ändå vara väldigt tänkvärda citat!

Ta en titt i listan nedanför och du kommer troligtvis hitta ett par korta citat som du gillar.

Alla 37 korta citat

“Imitation är självmord.”
– Ralph Waldo Emersonv
“I mitten av svårigheter ligger möjligheter.”
– Albert Einstein
“Den som är trogen i det minsta, han är ock trogen i mycket.”
– Augustinus
“Var där för andra, men lämna aldrig dig själv.”
– Dodinsky
“Om du inte kan vara en poet, var dikten.”
– David Carradine
“Du kan inte vara en trons människa om du inte vet hur man tvivlar.”
– Thomas Merton
“Arvsynden är att begränsa Varat. Gör inte det.”
– Richard Bach
“Den man som inte ha någon fantasi har inga vingar.”
– Muhammad Ali
“När ditt arbete talar för sig självt, stör inte.”
– Hery J. Kaiser
“Man kan leva hundra år trög och energilös. Bättre är att leva en enda dag med energisk insats.”
– Buddha
“Ett fönster av möjligheter kommer inte att öppnas av sig självt.”
– Dave Weinbaum
“Det är bättre att spela än att inte göra någonting alls.”
– Confucius
“Om man jagar för många hobbyer har man ingen tid kvar till lyckan.”
– Paramahansa Yogananda
“För att klättra högt, måste du börja lågt.”
– Jiddu Krishnamurti
“Den som skyndar mot toppen hastar i själva verket blott mot sitt eget fall.”
– Stefan Stenudd
“Det är inte över förrän det är över.”
– Yogi Berra
“Avbilden är en dröm. Skönheten är verklig.”
– Richard Bach
“Var finns din vilja av att vara konstig?”
– Jim Morrison
“Smickra dig själv kritiskt.”
– Willis Goth Regier
“Om saker går fel, gå inte med dem.”
– Roger Babson
“Den som förstår det rimliga kan också åstadkomma det storslagna.”
– Stefan Stenudd
“Stora slag är endast små slag som fortsätter att slå.”
– Christopher Morley
“Jag ältar möjlighet.”
– Emily Dickinson
“Den som blott ett ögonblick fullkomligt lämnar allt, den kommer att få allt.”
– Mäster Eckhart
“Sorg förändrar dig inte… det avslöjar dig.”
– John Green
“Enkelhet är det ultimata raffinemanget.”
– Leonardo Da Vinci
“Tur är en fråga om förberedelser inför möjligheter.”
– Oprah Winfrey

De 10 sista citaten

“Det finns ett geni i oss alla.”
– Albert Einstein
“För att hitta dig själv, tänk för dig själv.”
– Socrates
“Förstör aldrig en ursäkt med en ursäkt.”
– Benjamin Franklin
“I små som stora ting, ju mer som betraktas som lätt, desto svårare måste det bli.”
– Lao Zi
“Vi skola äga, som om vi inte ägde, och dock vore i besittning av alla ting.”
– Paulus
“Detta står över allt: Låt ditt eget själv vara sanning.”
– William Shakespeare
“När någon låtsas revolterar hela kroppen.”
– Anaïs Nin
“Vad gagnade mig en gåva, om än aldrig så god, då jag ej begagnade den rätt?”
– Augustinus
“Vad en människa inom sig är återspeglas i det yttre.”
– Jiddu Krishnamurti
“Den bästa helningsterapin är vänskap och kärlek.”
– Hubert H. Humphrey

Fler citat