120 Albert Einstein citat [komplett lista 2024]

Albert Einstein känner nog de flesta till och det krävs förmodligen ingen större förklaring på vem denna man var. Om du dock mot förmodan inte vet vem han är så kan man enkelt förklarat säga att han är en av fäderna för den moderna fysiken. Vi på Roligare Liv har här sammanställt en stor lista på Albert Einstein citat.

Trots att vi har samlat ihop hela 120 Albert Einstein citat så finns det med högsta sannolikhet citat som vi missat. Om du saknar något Albert Einstein citat så tar vi gladeligen emot dessa. Det är bara att skicka in dem till oss, så kommer vi lägga in den i vår lista här nedanför.

Alla 120 Albert Einstein citat

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.
Det kvickhuvud tog inte fel som definierade bildning som det man har kvar när man har glömt allt man fick lära sig i skolan.
Det mystiska är det mest fantastiska vi kan uppleva. Det är källan till all äkta konst och vetenskap.
Det som verkligen intresserar mig är om Gud hade något val när han skapade världen.
Du måste lära dig spelets regler. Och sen måste du spela bättre än alla andra.
En mor kom till Einstein med sin gosse och frågade hur hon skulle göra för att få ett intelligent barn. E:s svar blev: Läs sagor för barnet!
En människas etiska beteende bör grundas på sympati, utbildning, och sociala band; ingen religiös bas är nödvändig. Människan skulle verkligen befinna sig i en svår situation om hon vore tvungen att behärska sig enbart av rädsla för straff och en förhoppning om belöning efter döden.”
En människas sanna värde skall ses i dess förmåga att frigöra sig från sig själv.
En person börjar leva när han kan leva utanför sig själv.
En riktigt duktig hjärna kan faktiskt överleva grundskolan.
En tom mage är ingen god politisk rådgivare.
Enda anledning till att tiden finns, är för att allt inte skall ske på en gång.
Fantasi är lika viktigt som kunskap.
Fantasi är viktigare än kunskap. För kunskap är begränsad till allt vi vet och kan förstå, medan fantasi omger hela världen, och allt som någonsin kommer att vetas eller förstås.
Finns redan översatt: Vetenskap utan religion är lam. Religion utan vetenskap är blind.
Fred kan inte lösas med makt; den kan bara uppnås med förståelse.
Fred kan inte tvingas fram med makt, man kan bara uppnå fred genom förståelse.
Få är de som ser med sina egna ögon och känner med sina egna hjärtan.”
Alla borde bli respekterade som individer, men ingen avgudad.
Allt bör göras så enkelt som möjligt, men inte enklare.
Allt har förändrat sig förutom vårt sätt att tänka.

Fler Albert Einstein citat

Allting ska göras så enkelt som möjligt – men inte enklare.
Den enda källan till kunskap är erfarenhet.
Den idé som inte är orimlig från början finns det inget hopp för.
Den kosmiska religiösa erfarenheten är den starkaste och ädlaste drivkraften bakom naturvetenskaplig forskning.
Den skönaste och djupaste känsla vi kan erfara, är förnimmelsen av det hemlighetsfulla.
Det som är svårast i världen att förstå är inkomstskatten.
Det svåraste att förstå här i världen är inkomstskatten.
Det vackraste vi kan uppleva är det oförklarliga.
Det verkliga tecknet på intelligens är inte kunskap, utan fantasi.
Det är beklämmande att vi lever i en tid, där det är lättarare att spränga en atom än en fördom.
Det är en fantastisk känsla att upptäcka, att enheten i komplexa fenomen visar sig vara saker som är mycket långt från den direkta synligheten.
Det är en skam att vi lever i en tid då det är lättare att spränga en atom än en norm.
Det är ett mirakel att nyfikenheten kan överleva dagens utbildning.
Det är inte allt som kan räknas som räknas, och inte allt som räknas som kan räknas.
Det är inte känt med vilka vapen det tredje världskriget kommer att utkämpas med, men det fjärde kommer att utkämpas med stenar och pinnar.
Det är mycket nedslående att leva i en tid då det är enklare att spränga en atom än en fördom.
Det är viktigt att fortsätta ställa frågor.
Den som aldrig gjort ett misstag har aldrig prövat, något nytt.
Det finns bara två sätt att leva livet på. Det ena är som om ingenting är ett mirakel. Det andra är som om allting är ett mirakel.
Det finns ting som är oändliga: Universum och männsklig dumhet, och när det gäller universum så är jag ändå inte helt säker.
Det finns två sätt att leva: du kan leva som om ingenting är ett mirakel; du kan leva som om allting är ett mirakel.
Det gåtfulla är det mest upphöjda vi kan hoppas få erfara. Det är källan till all sann konst och vetenskap.
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem som vi skapat med det gamla sättet att tänka.
Förnuftet är en tjänare, intuitionen är en gåva. I vår kultur har vi gjort tjänaren till mästare och glömt gåvan.
Om min relativitetsteori visar sig vara korrekt kommer tyskarna att hävda att jag är tysk och fransmännen förklara att jag är världsmedborgare. Skulle min teori visa sig vara osann kommer fransmännen att säga att jag är tysk och tyskarna förklara att jag är jude.

Ytterligare fler Albert Einstein citat

Oroa er inte över era matematiska problem. Jag kan försäkra er om att mina är betydligt svårare.
Personligheter formas inte av vackra tal utan av arbete och egna prestationer.
Se till saker så som de är, inte så som du tycker att de borde vara.
Världen är alldeles för farlig att leva i – inte på grund av de människor som gör det onda, utan på grund av de människor som står bredvid och låter dem göra det.
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem som vi skapat med det gamla sättet att tänka.
Felet är inte de onda människornas gärningar, utan de goda människornas passivitet.
världen är alldeles för farlig att leva i
Skulle alla våra bin i världen dö ut, så dör också mänskligheten ut efter fyra år
Livet är som en potatis, rund och god
En vanlig människa använder 12% av sin hjärna, jag använder 13%.
Försök inte bli en man med framgång, försök hellre att bli en man med värderingar.
Ge aldrig upp drömmarna om det du verkligen vill göra. Personen med stora drömmar är starkare än den med alla fakta.
Gud spelar inte med tärningar.
Gud spelar inte tärning.
Gör inget som går emot ditt samvete, även om ditt land säger det.
Herren är raffinierad men inte elak.
I den mån matematikens lagar syftar på verkligheten är de inte säkra. I den mån de är säkra syftar de inte på verkligheten.
Ibland kan du vara så upptagen med att söka i fjärran att du inte märker att det du letar efter finns bredvid dig.
Information är inte kunskap.
Inget är mer destruktivt för respekt för regeringen och lagen än att stifta lagar som inte kan genomdrivas.
Intellektet har ett vaket öga för metoder och verktyg men är blint för mål och värden.
Intellektet har lätt för metoder och verktyg, men svårt för mål och värderingar.
Sprängningen av atomkärnan har förändrat allting utom vårt sätt att tänka, därför driver mänskligheten mot en tidigare ej tänkbar katastrof.
Stora tänkare har alltid mött kraftig opposition från mediokra tänkare.
Sträva inte efter att bli en framgångsrik person. Sträva hellre efter att bli en värdefull person.
Sunt förnuft är mängden fördomar en människa har skaffat sig vid en ålder av 18 år.
Svaghet i attityd blir svaghet i karaktär.
Tekniska framsteg är som en yxa i händerna på en kriminell galning.

Ännu fler Albert Einstein citat

Var den du vill vara, inte den andra vill se.
Varje verklig vetenskapsman måste nödvändigtvis ha en religiös drivkraft.
Vetenskap utan religion är lam, religion utan vetenskap är blind.
Vi måste göra det bästa vi kan. Detta ligger i vårt mänskliga ansvar.
Vi måste passa oss så att vi inte gör intellektet till en gud; det har naturligtvis starka muskler, men ingen personlighet.
Visdom är inte resultatet av utbildning, utan ett livslångt försök att uppnå det.
Världen är inte farlig på grund av de som gör skada, utan på grund av de som ser det utan att ingripa.
Utan insekter skulle inte människan överleva i 5 år
Fred kan inte uppnås med våld, den skapas genom förståelse.
Världen är alldeles för farlig att leva i – inte på grund av onda handlingar, men på grund av de människor som låter dem ske.
Om du äter en jordnöt bör du svälja innan du tänker.
Fantasin är allt. Den är en förhandstitt på livets kommande attraktioner.
Du måste lära dig spelets regler. Och sedan måste du spela det bättre än alla andra
Har du 1 krona mer än du behöver är du en rik person!
Jag vet inte vad som kommer användas under tredje världskriget, men under fjärde världskriget kommer man att slåss med stenar och påkar.
Om du inte kan förklara det enkelt, så förstår du det inte tillräckligt bra
Fantasi är viktigare än kunskap.
Fantasin är allt. Det är en förhandsvisning om livets kommande attraktioner.
Den som ser universums perfektion och ändå förnekar gud, är en dåre
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Några fler Albert Einstein citat

Pengar är inte rikedom, men att vara frisk är det!
Den som ser jorden men inte guds existens är en dåre
Det är en skam att vi lever i en tid då det är lättare att spränga en atom än en fördom.
Intellektuella löser problem, genier undviker dem. Intellektuella löser problem, genier undviker dem.
Jag gillar tanken på att månen finns kvar även när jag inte tittar på den.”
Jag har inga speciella talanger. Jag är bara passionerat nyfiken.
Jag kan inte tro att Gud spelar tärning med universum.
Jag tänker aldrig på framtiden. Den kommer snart nog ändå.
Jag tänker aldrig på morgondagen, den kommer tids nog.
Jag vill veta hur Gud tänkte, resten är bara detaljer.
Ju snabbare du färdas, desto kortare blir du.
Logik tar dig från A till B. Fantasi tar dig vart som helst.
Logiken kan ta dig från punkt A till punkt B. Fantasin kan ta dig vart som helst.
Lägg din hand på en varm spisplatta i en minut, och det kommer att kännas som en timme. Sitt med en söt flicka i en timme, och det kommer att känns som en minut. Det är relativitet.
Lär dig av gårdagen, lev för idag, hoppas på morgondagen. Det viktiga är att aldrig sluta ifrågasätta.
Matematiken handlar enbart om begreppens förhållande till varandra utan hänsyn till deras förhållande till erfarenheten.

De 10 sista citaten

Människan kan inte finna meningen med detta korta och riskfyllda liv annat än om hon tjänar samhället.
N ationalism är en barnsjukdom. Den är mänsklighetens mässling.
Nationalism är en barnsjukdom. Den är mänsklighetens mässling.
Naturvetenskapen är underbar så länge man inte har den som levebröd
Nyckeln till kreativitet är förmågan att dölja sin källor

De 5 sista citaten

När jag ser på mig själv och mitt sätt att tänka, så måste jag dra slutsatsen att fantasins gåva har betytt mer för mig än förmågan att tillägna mig ny kunskap.
När lösningen är enkel svarar Gud.
När vi accepterar våra begränsningar, går vi bortom dem.
Oj, den bollen strök utsidan på målarfärgen!
Om du vill att dina barn ska bli kloka, läs sagor för dem. Om du vill att de ska bli ännu klokare, läs fler sagor för dem.