18 känsliga frågor [komplett lista 2024]

Det är en relativt stor sannolikhet att dessa känsliga frågor landar fel om du ställer de till en person som du inte känner. Många av dessa frågor är väldigt tabubelagda och vissa är helt enkelt väldigt (väldigt) privata.

Vi vill inte att den här listan ska ses som en rekommendation på frågor man ska ställa, utan tvärtom en rekommendation på vilka frågor man inte bör ställa. Innan du ställer någon av frågorna nedan bör du känna personen i fråga väldigt bra och stå dem nära, annars kan det bli en rätt konstig och obehaglig stämning mellan er.

Alla 18 känsliga frågor

Har du koll på att du luktar svett?
Har du tagit droger?
Hur mycket tjänar du?
Har du något beroende?
Hur ser du på
Varför tog det slut med ditt ex?
har du haft några problem under barndomen?
Har du någon sjukdom?

Fler känsliga frågor

Var står du politiskt?
Hur stor är din förmögenhet?
Hur ser ditt sexliv ut?
Hur mycket alkohol konsumerar du?
Hur många har du legat med?
Vad är för allvarligt att skämta om enligt dig?

De 4 sista frågorna

När grät du senast och varför?
Har du någon gång blivit sviken?
Har du upplevt något traumatiskt?
Hur ser du på veganer?