82 latinska ordspråk [komplett lista 2024]

Vi skulle vilja påstå att latin är starkt förknippat med visdom, och därför valde vi att sammanställa den här listan med latinska ordspråk.

När man tar en titt på dessa latinska ordspråk så ser man verkligen hur mycket kloka saker som har sagts genom åren. Det finns alltså en hel del kunskap, tankesätt, och visdom man kan ta till sig från latinska ordspråk.

Alla 82 latinska ordspråk

Gutta cavat lapidem, consumitur anulus usu – Droppen urholkar stenen, ringen nöts av att användas.
Quid pro quo – Något för något.
Dei gratia – Av Guds nåd eller med Guds nåde.
Ignis aurum probat – Eld testar guld.
Vulgus profanum – Vulgärt slödder eller obildad folkhop.
Manus manum lavat – Den ena handen tvättar den andra.
Gloria victis – Ära åt den besegrade.
Cum tempore – Med tid.
Requiem aeternam dona eis – Giv dem evig vila.
Ad interim – Tills vidare.
Utinam nescirem literas – Om jag ändå inte kunde skriva.
De mortuis nihil nisi bene – Om de döda, intet annat än gott.
Bona valetudo melior est quam maximae divitiae – God hälsa är mer värd än största rikedom.
Quantum satis – Den mängd som behövs.
Nulla poena sine lege – Inget straff utan lag.
Aegroto, dum anima est, spes esse dicitur – Så länge det finns liv, sägs det finnas hopp för den sjuke.
Parieti loqueris – Prata till väggen.
A posteriori – Det som kommer efter.
A priori – Det som kommer före.
Dura lex, sed lex – Det må vara en hård lag, men det är ändå lagen.
Potius quam bene – Hellre än bra.
Consuetudo altera natura est – Vanan är såsom en andra natur.
Alea iacta est – Tärningen är kastad!
Lupus non mordet lupum – En varg biter inte en varg.
In absurdum – Till det orimliga.
A mari usque ad mare – Från hav till hav.
Cordis gravitas – Sinnets allvar.
Vox populi, vox dei – Folkets röst är Guds röst.

Fler latinska ordspråk

Gemini geminos quaerunt – Tvillingar söker varandra.
Cui peccare licet peccat minus – Den som har lov att synda syndar mindre.
Laborare est orare – Att arbeta är att be.
Beatæ memoriæ – I lyckligt minne.
Nomina sunt odiosa – Namn är förhatliga.
Beatus, qui prodest, quibus potest – Lycklig den, som hjälper alla han kan.
Natura abhorret a vacuo – Naturen skyr tomrummet.
Ne omittas solum ambulantem – Glöm ej den som vandrar ensam.
Honor est praemium virtutis – Äran är dygdens belöning.
Quos ego – Vilka jag.
Docendo discimus – Vi lär genom att undervisa.
Ordo ab chao – Ordning ur kaos.
Verba docent, exempla trahunt – Ord lär ut, illustrationer visar.
Tres faciunt collegium – Tre gör ett sällskap.
Odi et amo – Jag hatar och älskar.
Repetitio est mater studiorum – Upprepning är inlärningens moder.
Diverso tempore, diversa fata – Skilda öden vid skilda tider.
Ab imo pectore – Av hela mitt hjärta.
Fide, sed cui, vide – Lita på, men ta reda på vem.
Unus sed leo – En, men ett lejon.
Audaces fortuna iuvat – Ödet står de djärva bi.
Fidelis ad mortem – Trogen till döden.
Omnia mea mecum porto – Allt som är mitt bär jag med mig.
Anno Domini – I Herrens år.
Exercitatio artem parat – Övning ger färdighet.
Cibi condimentum est fames – Hungern är den bästa kryddan.
Homines quod volunt credunt – Människor tror det de vill.

Ytterligare ett gäng latinska ordspråk

Equi donati dentes non inspiciuntur – Man ska inte titta given häst i munnen.
Concordia civium murus urbium – Harmoniska medborgare är städernas murar.
Iustitia omnibus – Rättvisa åt alla.
Bona diagnosis, bona curatio – God diagnos, god kur.
Tempus fugit – Tiden flyr.
Memento te mortalem esse – Minns att du är dödlig.
Amor fati – Kärleken till ödet.
Abyssus abyssum invocat – Djup ropar till djup.
Hic et nunc – Här och nu.
Sub silentio – Under tystnad.
Liberae sunt nostrae cogitationes – Våra tankar är fria.
Favete linguis – Vakta din tunga.
Etiam unus pilus umbram suam habet – Även ett hårstrå sin skugga har.
Scientia vis – Kunskap är makt.
Pisces natare oportet – Fiskar måste simma.
Tarde venientibus ossa – Till de som kommer sent finns bara benen kvar.
Nihil lacrima citius arescit – Inget torkar fortare än en tår.

De 10 sista ordspråken

Salus aegroti suprema lex – Patientens välmående är den viktigaste lagen.
Mortui vivos docent – De döda lär de levande.
Pax vobiscum – Frid vare med Eder.
Sine metu – Utan fruktan.
Experto crede – Tro mig, som har erfarenhet.
Ad hoc – För detta.
Ubi fumus, ibi ignis – Ingen rök utan eld.
Ora et labora – Be och arbeta, Benedictinermunkarnas valspråk.
Bene diagnoscitur, bene curatur – Det som diagnostiseras väl, kan kureras väl.
Vestigia terrent – Spåren förskräcker.

Fler ordspråk