81 Buddha citat [komplett lista 2024]

Buddha, även kallad Shakyamuni, Shakyamuni Buddha, Siddhartha Gautama eller Gautama Buddha är grundaren av buddhismen. Av helt naturliga skäl har en hel del Buddha citat levt kvar sedan hans tid på jorden.

I denna lista kan du ta del av 81 olika Buddha citat. Om vi lyckats missa något citat så får du väldigt gärna skicka in detta citat till oss. Tillsammans med våra läsare kan vi skapa en så omfattande lista som möjligt.

Alla 81 Buddha citat

Att hålla kvar ilskan inom sej är som att ta brinnande kol för att kasta på någon; du är själv den som blir bränd.
Vad man än må vänta så blir det annorlunda.
Vad vi är, är resultatet av vad vi tänker.
Varje mänsklig varelse är upphov till sin egen hälsa eller sjukdom.
Barn och vuxen, vis och dåre, alla är de döden undergivna; det är vad de har gemensamt.
Borrare formar brunnar, bågmakare formar pilar, snickare formar trä och den vise formar sig själv.
Bättre än tusen tomma ord, är ett som ger fred.
Det enda varaktiga är förändring.
Verklig lycka för med sig mer rikedom än alla pengar i världen.
Vi begränsar vår värld med tanken.
Vi blir det vi tänker.
Vilket uppförande är rätt för en man eller kvinna i denna värld, där varje person klänger sig fast vid sin drivved? Vilket sätt att hälsa är lämpligt när vi passerar varandra i denna flod?
Vägen går inte genom himlen. Vägen finner du i ditt hjärta.
Övervinn vrede med kärlek, illvilja med god vilja; övervinn snålhet med frikostighet, lögnaren med sanning.
Du läser heliga ord, säger du för många, men vad är de om du inte agerar i enlighet med?
Vägen är inte i himlen. Vägen är i hjärtat.
Varje människa är författare av sin egen hälsa eller sjukdom.
För att förstå, vi måste förlåta alla.
Ett ord som ger fred är bättre än tusen fördjupning uttrycker.
Det spelar ingen roll vilka ord vi talar, måste de väljas med omsorg för människor kommer att höra dem och påverkas av dem positivt eller negativt.
Ingen kan rädda oss från oss själva. Ingen kan och ingen kommer att göra för oss. Vi måste gå oss på vårt eget sätt.
En god vän som pekar ut fel och brister bör bemötas som om han avslöjat en hemlig skatt.
Ett fel icke erkänt är därmed dubbelt erkänt.
Fred kommer inifrån. Sök den inte utifrån.
Född utav oro för alla varelser.
I en tvist det ögonblick som vi känner ilska vi har redan upphört att kämpa för sanningen, och vi började kämpa för oss själva.
I himlen finns det ingen skillnad mellan öst och väst; människor skapar skillnader i sitt eget sinne och de tror att de är sanna.
De som har ingen bitterhet finna säkert fred.

Fler Buddha citat

Vid något tillfälle, hat upphör inte vid hat. Hatet upphör efter kärlek. Det är en oföränderlig lag.
Det onda är nödvändigt för det goda kan segra
Det är lätt att se andras fel, men det är svårt att se våra egna fel. Det visar andras fel som agnar i vinden, men det döljer sina egna fel som en listig spelare döljer hans
tärningar.
Jag har aldrig se vad som gjorts; Jag ser bara vad som återstår att göra.
Sinnet är allt. Du blir vad du tycker.
När vi upptäcker skatter under marken, enligt källorna i goda gärningar och visdom av en ren själ och i fred. För att hantera genom labyrinten av liv, behöver vi ljuset av visdom och dygd som en guide.
Vi formas av våra tankar; Vi blir vad vi tycker. När sinnet är ren, följer glädje som en skugga som aldrig lämnar.
Födelse ger upphov till ålderdom och död.
Förgängligt är allt som är sammansatt.
Hat kan inte stillas av hat, bara av icke-hat. Det är den eviga lagen.
Hemligheten med existensen är att intet frukta. Frukta aldrig vad som blir av dig, förlita dig inte på någon. Ty endast när du frånsäger dig all hjälp är du befriad.
Hemligheten om hälsa för både sinnet och kroppen är inte att sörja för vad som har hänt, oroa sej för framtiden eller att förvänta sig problem, men att leva i nuet, vis och ärlig.
Hjälp andra, men när du gör det, glöm inte dig själv.
Ingen kan rädda oss utom vi själva. Ingen kan och ingen kommer att rädda oss. Vi måste själva vandra vägen.
Den man som besegrar sig själv är överlägsen den som besegrar tusen man i ett fältslag.
Den vise bygger inget hopp om framtiden och ångrar ingenting i det förflutna.
Det enda sanna misstaget du kan göra är att inte göra ditt bästa.
Ingenting består.
Kroppen kan förstöras, men en vänlig handlings följd kan bestå.
Lev inte i forntiden, dröm inte om framtiden, koncentrera dig på nuet

Ännu fler Buddha citat

Lovord vunna genom gräl är värdelösa.
Det finns två misstag du kan göra på vägen till sanningen… att inte gå hela vägen och att aldrig börja.
Det är en mans eget sinne, inte hans fiende eller motståndare, som leder honom till ondskans vägar.
Det är omöjligt för en som gått ner sig i ett träsk att dra upp en annan som gått ner sig.
Din uppgift är att upptäcka din värld och sen ge dig hän åt den med hela ditt hjärta.
Du blir det du tänker.
Du blir inte straffad för din vrede, du blir straffad av din vrede
Du får aldrig höra sanningen från sådana som kallar varandra dårar.
Lär detta av vatten: högljutt plaskar bäcken, men oceanens djup är stilla.
Läror skall inte bara respekteras utan också prövas.
Motgång är en del av livet. Den kan inte kontrolleras. Vad vi kan kontrollera är hur vi reagerar på den.
När du inser hur perfekt allt är kommer du att luta huvudet bakåt och skratta åt himlen.
Oavsett vad du väntar dig så blir det annorlunda.
Om man bor för länge någonstans samlar man på sig för mycket. Man övertar för många plikter och göromål, umgås med för många familjer, och när man flyttar drabbas man av separationens smärta.
Omtanke om djur är intimt förknippad med god karaktär; och jag kan försäkra att den som är grym mot djur inte kan vara en god människa. När en människa bryr sig om alla levande varelser, då och endast då är hon ädel.
På högmod följer fall.
Aldrig går effekten av en handling förlorad.
Allt det vi är, är resultatet av vad vi har tänkt.
Allt vi är, är resultatet av vad vi har tänkt. Sinnet är vårt allt. Vi blir vad vi tänker.
Ambitioner är kärlek, otålig både av förseningar och rivaler.
Arrogans leder till fel.
Att förstå allting är att förlåta allt.
Du själv, lika mycket som alla andra i hela universum, förtjänar din kärlek och tillgivenhet.

De 10 sista citaten

Du själv, liksom alla andra i hela universum, förtjänar din kärlek och tillgivenhet.
En frisk kropp är den finaste rikedom du kan äga.
Tre ting kan icke döljas: solen, månen och sanningen.
Tro ingenting, oavsett var du läst det eller vem som sade det, det spelar ingen roll om jag sade det, om inte det samtycker med ditt egna skäl och ditt egna allmänna förnuft.
Tusen ljus kan tändas med ett enda, utan att livet för det ljuset förkortas. Glädje avtar aldrig genom att delas.
Uthålighet är en av de tuffaste diciplinerna, men det är den som håller ut som får den slutgiltiga vinsten.
Att hålla fast vid ilska är som att greppa tag i en het kolbit med avsikten att slänga den på någon annan; du är den som blir bränd.
Ryck upp villfarelsen med roten genom att sluta tänka i begreppet ”jag”.
Sinnet är ditt allt. Vad du tänker skall du bli.
Sök inte eder tillflykt hos någon utom eder själva.