40 Dag Hammarskjöld citat [komplett lista 2024]

Nationalekonomen, juristen, diplomaten, adelsmannen och författaren Dag Hammarskjöld föddes i början på 1900-talet och kom under sin tid på jorden med en hel del Dag Hammarskjöld citat.

Denna lista är fylld med Dag Hammarskjöld citat, och faktum är att listan består av hela 40 olika citat. Vi är säkra på att det finns en hel del olika Dag Hammarskjöld citat som vi missat. Skicka gärna in dessa till oss, så vi kan addera dem till vår lista nedanför.

Alla 40 Dag Hammarskjöld citat

Hur skulle du kunna bevara förmågan att höra, när du aldrig vill lyssna.
Skönhet. Godhet. I undrets här och nu blev det plötsligt verklighet.
I personlighetens djupaste kausalitet är ambitionens höjd också måttet på det möjliga förfallet.
Endast den värdighet är verklig som icke förringas av andras likgiltighet.
Livet kräver av dig bara den kraft du har. Bara en bedrift: att inte fly.
Förstå – genom stillhet, handla – ur stillhet, vinna – i stillhet.
Att vara andra till lags? Det är med dig själv du måste leva.
Du vågar ditt ja – och upplever en mening. Du upprepar ditt ja – och allt får mening. När allt har mening, hur kan du leva annat än ett ja.
Att säga ja till livet är att säga ja också till sig själv. Ja – även till den egenskap som motvilligast låter sig förvandlas från frestelse till styrka.
Så skall världen varje morgon skapas på nytt, förlåten – i dig, av dig.
”På mina villkor.” Att leva under det tecknet är att köpa kunskap om livslinjen – till priset av ensamhet.
”Att behandla andra som mål och aldrig som medel”. Och mig själv som mål endast i min egenskap av medel, att förskjuta gränsen mellan subjekt och objekt i mitt väsen ända till den punkt då subjektet, om än i mig, är utom och över mig – och hela min varelse sålunda ett verktyg för det i mig som är mer än jag.
Du skall känna livet, och erkännas av detta, efter måttet av din genomskinlighet – det är efter måttet av din förmåga att försvinna som mål och förbliva blott medel.
Lev så, att i din allra sista stund alla andra gråta, men du själv kan inte en enda tår förunna.
Blott den förtjänar makt som dagligen rättfärdigar den.
Genom orätt – aldrig rätt. Genom rätt – aldrig orätt.
När den älskande själv befriats från beroende av den älskade genom kärlekens mognad till en strålning vars väsen är det egnas upplösning i ljus, då skall den älskade fulländas också genom att bli frigjord från den älskande.
Låt mig med öppna ögon läsa den bok mina dagar skriver – och lära.
Han fick – Ingenting. Men för detta betalade han mer än andra för sin rikedom.
Hur svårt hade du inte att hjälpa när du i en annan mötte ditt eget problem – okorrumperat.
Lätt att vara vänlig även mot fienden – av karaktärslöshet.
I det oerhörda är du utom och över – att fasthålla detta måste vara första budet i din andliga disciplin.
Vänskapen behöver inga ord: Den är ensamheten, befriad från ensamhetens ångest.

Fler Dag Hammarskjöld citat

Vägen, du skall följa den.
Lyckan, du skall glömma den.
Kalken, du skall tömma den.
Smärtan, du ska dölja den.
Svaret, du skall lära det.
Slutet, du skall bära det.
Vilka möjligheter ger oss inte psykologin att avskärma det oroande okända med en etikett som ger det en plats i listan över de vanliga aberrationerna.
Var dag den första – Var dag ett liv.
Mät inte bergets höjd förrän du nått toppen. Då ska du se hur lågt det var.
Det som gör ensamhet till ångest är inte att ingen annan delar min börda, utan detta: jag har bara min egen börda att bära.
Ständig omvård av en bra sköterska kan vara lika viktig som en större operation av en kirurg.
Den längsta resan, är resan inåt
Förneka aldrig din egen erfarenhet och övertygelse bara för att få lugn och ro.
Vi får inte välja ramen för vårt öde. Men det som vi placerar inom den är vår sak.
Mät aldrig bergets höjd förrän du nått toppen.
Skall äcklet över tomheten vara det enda av liv med vilket Du fyller tomheten?
Kanske den stora kärleken aldrig är besvarad.

De 5 sista citaten

Godhet är något så enkelt som att alltid finnas till för andra, aldrig söka sig själv.
Förenta Nationerna är precis som älskande elefanter. Allt försiggår på ett mycket högt plan, en massa damm virvlas upp, men man får vänta i åratal på resultatet.
Ensamheten är inte en sjukdom till döds. Nej, men övervinns den inte först genom döden? Och blir den inte svårare ju närmare vi kommer denna?
”Frihet från rädsla” kan sägas för att summera filosofin om mänskliga rättigheter
Be att din ensamhet kunde sporra dig att finna nånting att leva för, nånting tillräckligt stort att dö för.