Få bättre företagslån med rätt kunskap

Nästan alla företag kommer förr eller senare att behöva hjälp med extern finansiering. Egentligen är det bara en fråga om när. Ett stort inköp, en oförutsedd nödsituation, förlusten av en stor kund, eller planer på att expandera verksamheten. Oavsett vad det än är så finns det tillfällen i varje företags liv som kräver pengar som verksamheten inte har till hands just då.

Och även om skulder kan vara både bra och dåliga för ditt företag (beroende på hur mycket ränta du betalar) är en sak säker: skulder är inget att ta lätt på. Men som tur är finns vi här för att hjälpa dig!

Vi kommer nu att gå igenom en del av den viktigaste information och tips om att ta företagslån så att du vet exakt vad som gäller och kan fatta välgrundade beslut utan stress och överraskningar.

Vad ska lånet användas till? 

Företagslån kan hjälpa ett företag att finansiera långsiktiga investeringar samtidigt som de ger kortsiktiga likviditetsförbättringar. Ett investeringslån kan vara ett alternativ om företaget behöver investera i allt från datorer, maskiner, utrustning, eller annat som behövs till verksamheten.

Räntan och återbetalningssättet bestäms av dig och banken tillsammans. Hur mycket pengar som ska investeras/lånas och när hela lånet ska betalas tillbaka bestäms beroende på investeringens/lånets storlek.

Vad tittar bankerna på?

Banken gör naturligtvis en grundlig undersökning och analys av företagets förmåga att betala tillbaka lånet. De kan även ta hänsyn till dig som företagare när det gäller yrkeserfarenhet, referenser och utbildning.

De kommer också att utvärdera om din affärsplan är realistisk och hållbar på lång sikt. De kommer förmodligen även att kolla närmare på andra eventuella företagsägare, och om företaget har en revisor eller annat finansiellt stöd. Din personliga ekonomi kan också påverka ditt företags möjligheter att få ett bra företagslån. Banken brukar även kräva in olika typer av dokument för att göra en bättre bedömning av återbetalningsförmågan.

Passar villkoren företaget?

När du ska låna pengar till ditt företag är det viktigaste att tänka på att du ska ta ett lån med villkor som är lämpliga för det ändamål som pengarna ska användas till. Om du lånar pengar långsiktigt för att göra en stor investering där du inte kommer att få tillbaka dina pengar direkt så bör du inte välja ett lån som har väldigt kort återbetalningstid.

Å andra sidan kan en kortare återbetalningstid vara fördelaktig om du behöver pengarna direkt – till exempel för att sälja en säsongsprodukt där det finns goda möjligheter att tjäna tillbaka de lånade pengarna snabbt.

Sammanfattningsvis

När det gäller att ta företagslån är det viktigt att ha rätt kunskap så att du kan fatta välgrundade beslut. Företagslån kan hjälpa till att finansiera långsiktiga investeringar och är ett utmärkt sätt att få snabba kassaflödesförbättringar.

Bankerna kommer dock att göra en grundlig undersökning av ditt företag innan de ger dig ett lån. Se till att lånevillkoren är lämpliga för ditt företag, och kom ihåg att ta hänsyn till syftet med lånet. Vi hoppas att denna artikel har gett dig en bra översikt över vad du kan förvänta dig när du tar ett företagslån. Om du vill ha mer information och råd kan du kontakta din lokala bank eller läsa vidare på nätet. Vill du dock hellre vill göra något helt annat, varför då inte läsa några av våra roliga skämt?