Vad är tobaksfritt snus egentligen?

Under de senaste åren har tobaksfritt snus blivit allt mer populärt. Denna typ av snus innehåller ingen tobak och ses enligt många som ett mer hälsosamt alternativ till vanligt snus.

Just nu pågår en hel del debatter kring tobaksfritt snus, på grund av att denna typ snus inte omfattas av tobakslagen. Detta innebär med andra ord att det finns någon åldersgräns för att köpa tobaksfritt snus här i Sverige. I skivande stund finns det förslag på en lagändring där tobaksfritt ska ingå i tobakslagen.

Men vad mer än denna aktiva debatt finns att känna till kring tobaksfritt snus då? I den här artikeln kommer vi att gå igenom några av de viktigaste sakerna som vi anser att du behöver känna till.

Tobaksfritt snus missfärgar inte tänderna

Tobaksfritt snus missfärgar inte tänderna på samma sätt som vanligt snus. Detta kan vara en viktig faktor för många människor när de väljer vilken typ av snus de ska använda.

Det är dock på sin plats att nämna att tobaksfritt snus inte är helt ohälsosamt för din munhygien. Dessa snuser kan nämligen vara skadliga för dina tänder och orsaka karies på grund av de majsfiber och stärkelser som de innehåller.

Är tobaksfritt snus mer eller mindre skadligt för kroppen?

Det finns en hel del diskussioner om huruvida tobaksfritt snus är mer eller mindre farligt än vanligt snus. Detta är något som forskarna fortfarande håller på att undersöka och vi har ännu inget definitivt svar på detta. Många hävdar dock att tobaksfritt snus är mindre skadligt eftersom det inte innehåller tobak.

Med det sagt finns det dem som menar på tobaksfritt snus kan vara lika skadligt som vanligt snus. Anledningen till detta är att tobaksfritt snus innehåller höga halter av nikotin vilket kan vara beroendeframkallande och potentiellt skadligt.

Fler yngre börjar snusa tobaksfritt snus

Under de senaste åren har vi sett att allt fler ungdomar börjar använda tobaksfritt snus. I synnerhet unga kvinnor. Det finns flera skäl till detta, varav ett är att tobaksfritt snus som sagt inte omfattas av tobakslagen. Det innebär att det inte finns någon åldersgräns för att köpa tobaksfritt snus vilket i sin tur gör det mer tillgängligt för ungdomar.

En annan orsak till den ökade användningen bland ungdomar är att tobaksfritt snus ofta uppfattas som mindre skadligt än vanligt snus. Som vi nämnde ovan är detta något som forskarna fortfarande undersöker, och huruvida detta är sant eller därför svårt att avgöra. Vad man dock kan säga är att nikotin är beroendeframkallande och kan vara skadligt, oavsett om det kommer är i ett snus med eller utan tobak.

Men oavsett om man är över eller under 18 år så uppmanar vi inte någon att snusa – och den här uppmaningen gäller faktiskt även om snuset inte innehåller någon tobak eller nikotin.