Därför är dagsljuset livsviktigt för oss

Dagsljuset spelar en väldigt viktigt roll i våra liv. Forskning har visat att dagsljus inte bara påverkar vårt humör och vår sömnkvalitet, utan också vår fysiska hälsa och välbefinnande.

Människokroppen har genom evolutionen utvecklats för att vara i harmoni med jordens ljus- och mörkercykler. Detta betyder att vår biologiska klocka och många kroppsfunktioner är direkt kopplade till exponering för naturligt ljus.

Hur dagsljus påverkar vår hälsa

Dagsljus är grundläggande inte bara för att se vår omgivning utan också för vår hälsa. Genom evolutionen har människans syn och biologiska klocka som sagt anpassats till jordens ljus- och mörkercykler. Det naturliga ljuset signalerar till hjärnan vilken tid på dygnet det är vilket i sin tur påverkar produktionen av hormoner som är avgörande för vår välbefinnande.

Att utsättas för dagsljus vid rätt tid på dygnet synkroniserar vår dygnsrytm, vilket är avgörande för god sömnkvalitet och hälsa. Ljuset påverkar direkt produktionen av melatonin, ett hormon som gör oss sömniga när mörkret faller. Under vintermånaderna kan brist på dagsljus leda till årstidsbunden depression eller vintertrötthet, där individer kämpar med trötthet och sömnproblem.

Utöver dess effekt på sömn och humör är solljus en viktig källa till D-vitamin. Denna vitamin hjälper kroppen med dess kalciumupptag och hälsan hos våra skelett. D-vitamin från solljuset minskar även risken för vissa cancerformer hjärt- och kärlsjukdomar samt övervikt.

Så mycket ljus behöver du

Mängden dagsljus som varje individ behöver kan variera beroende på flera faktorer såsom ålder, livsstil och geografiskt läge. Generellt rekommenderas att man strävar efter att få mellan 30 till 60 minuter av dagsljus dagligen för att bibehålla god hälsa och välbefinnande. Under vintermånaderna eller i mindre soliga klimat kan det vara svårare att uppnå detta, vilket gör det ännu viktigare att försöka maximera ljusexponeringen när tillfälle ges.

För att dra full nytta av dagsljuset är det bäst att vara utomhus mellan åtta och tio på morgonen. Ljuset vid denna tid på dagen är inte bara behagligt utan hjälper även till att ställa in kroppens interna klocka vilket förbättrar sömnkvaliteten och ökar energinivåerna.

Det är viktigt att anpassa ljusexponeringen efter personliga behov, förutsättningar och förhållanden. Personer som är känsliga för solen eller lätt får solbränna bör naturligtvis vara försiktiga och se till att visas måttligt i solen så att de starka solstrålarna inte gör skada på huden och välmåendet. Att balansera behovet av dagsljus med hänsyn till sin egen kropp är nyckeln till att dra full nytta av dess fördelar utan att utsätta sig för risker.

Renovera fönster för att få bättre ljusinsläpp

Renovering av fönster kan vara en utmärkt investering för att förbättra ljusinsläppet i hemmet. Genom att se till att fönstren är i gott skick maximeras möjligheten att dra nytta av dagsljuset även inomhus vilket såklart är önskvärt.

Vi rekommenderar att du anlitar en kunnig aktör för att få hjälp med detta. De finns över hela landet, men om du exempelvis bor i Stockholm, och känner att dina fönster behöver en uppgradering, kan du enkelt få hjälp med fönsterrenovering Stockholm då det finns många tillgängliga aktörer i huvudstaden. Du kan även rådfråga dem om hur du kan förbättra ljusflödet i din bostad.